EQUIP DE CAPS

Aquest curs l'equip de monitors de la unitat de Pioners i Caravel·les el formarem:

Blanca: 674 28 00 38
Marta: 608 09 68 84
Joan: 650 43 67 53
Maria: 618 47 72 86
Federico: 654 36 02 31
Pau: 618 00 40 64
Toni: 620 68 83 37

Contacte per gmail: pionersicaraveles@escoltesiguiesdemallorca.org

1 comentari: