dijous, 15 d’octubre del 2020

Put inside

 Bon dia joves pioners i caravel•les

S'ha acabat sa llarga espera, ja estam readys. Es tema:

Dissabte heu de venir a les 16:30, cada un de vosaltres ha de venir a un lloc diferent  depenent de quin sigui el vostre grup. Vos vendran a cercar allà mateix on vos deixin, a les 19:00h


#grupbimbolla1: Paula Mir, Júlia Prats, Marina Crespí, Rafel Cabot, Andreu Jaume, Angel Castanyo, Lluc López, Andreu Estelrich, Joan Tortella, Lluis Montenegro - cap: Juanan


#grupbimbolla2: Blanca Riera, Maria Alcover, Núria Martínez, Alba Manzano, Maria Fernàndez, Carlos Jover, Adrià Amorós, Jaume Ballester, Toni Crespí, Pere Omar, Carlos Navarro - cap: Joan Rosselló


#grupbimbolla3: Júlia Serrano, Eugènia Colom, Pau Martínez, Joan Crespí, Mario González, Jordi Salas, Jaume Bibiloni, Teo Garcia, Bernat Dot, Joan Salom - cap: Joan Guasp


#grupbimbolla4: Núria Jover, Núria Garrido, Toni Homar, Joan Más, Andreu Aguiló,Arnau Aguiló, Leo Marroig, Xavi Marin, Xavier Quetglas, Lluc Rubí - cap: Isabel


Grups 1 i 2, mantenint distàncies pefavó, anau abaix des carrer Geranis. Grups 3 i 4, mantenint també distàncies pefavó, anau anaix del carrer Roselles

Aquell que passau d'unitat heu de dur sa camia blava (posada) i sa vermella (amb sa mà). I vos recomanam que dugueu H2O, una capolina (obligatoríssim), roba pal frio i frontal.


That's all, mo veim cada un al seu lloc.

1 comentari: